วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รักความเป็นไทย

เอกลักษณ์ของคนไทยคือการไหว้  การที่่เราไหว้ไม่จำเป็นตต้องเฉพาะกับผู้ใหญ่แต่เราสามารถไหว้กับเพื่อนในวัยเดียวกันก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น