วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มีจิตสาธารณะ

การมีจิตสาธารณะคือการได้ช่วยเพื่อนกวาดห้องเรียนโดยไม่่หวังผลตอบแทนและทำด้วยความเต็มใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น