วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มีความซื่อสัตย์ สุจริต

การที่่เรามีคความซื่่อสัตย์สุจริตไม่ว่าเราจะเก็บสิ่งของได้เราก็ไม่ควรที่จะเก็บเเป็นของตัวเองเราควรนำคืนเจ้าของทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น