วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สูุงส่งและควรเคารพเป็นอย่างยิ่งส่วนชาาติศาสนา  เราก็เคารพทุกเช้าตอนเคารพธงชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น