วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มีวินัย

การมีวินัยก็คือการแต่งตัวเรียยบร้อยไม่ผิดระเบียบของโรงเรียน อยู่่ในขอบเขตของโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น