วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ใฝ่เรียนรู้

ถ้าเราใฝ่เรียนรู้ที่จะอ่านที่จะทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ห้องสมุดก็สามารถอ่านคิดได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น