วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อยู่อย่างพอเพียง

การอยู่อย่างพอเพียงคือการปลูกผักปลูกต้นไม้ไว้ใช้ไว้กิน เพื่่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น